Produkty

a) Projektová dokumentácia - časť statika

V závislosti od stupňa projektu a požiadaviek investora môže projekt, resp. časť projektu - statika obsahovať:   - konzultačnú časť (autorský dozor, obhliadka pred kúpou nehnuteľnosti, na orientačné posúdenie možnosti nadstavby a iné) - celkovú statiku stavby pre štúdiu,...

b) Čiastkové projekty a terénne skúšky

Do tejto kategórie sa radía obhliadky, konzultácie, posudky iba niektorých prvkov, špecifické posudky, nedeštruktívne terénne skúšky: zamerania stavby, zistenie pevnosti betónu, meranie vlhkoti, teploti miestnosti, materiálov, meranie rýchlosti vetra, odtrhové a výťahové skúšky kotiev...

c) Autorský dozor

Čoraz častejšie sa stáva, že stavebník šetrí náklady na stavbe na úkor kvality stavby (niekedy je toto šetrenie úmyselné a inokedy neúmyselné spôsobené zmenou v projekte, ktorá nebola prekonzultovaná s projektantom). Takéto zmeny voči projektu vedú k poruchám, ktoré sa objavujú hneď pri výstavbe,...

d) Geológia; geotechnika

V závislosti od požiadaviek investora, či projektanta môže projekt, resp. časť projektu - geológia,geotechnika obsahovať:   - Inžiniersko-geologické posudky základovej pôdy. - Inžiniersko-geologické prieskumy. - Pri poruchách stavieb - odborné inžiniersko-geologické posudky. - Rizikovú...

e) Komplexná projektová dokumentácia

V závislosti od stupňa projektu a požiadaviek investora komplexná projektová dokumentácia obsahuje projekty:   - architektúra, stavebná časť - statika - elektroinštalácie - prípojka, vnútorné rozvody, bleskozvod - plynoinštalácie - prípojka, vnútorné rozvody - zdravotechnika -...

f) Projekty organizácie dopravy + inžiniering k tomu

Častokrát sa stretávame so situáciou, kedy vytvárame projekt s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie stavby. V takom prípade je potrebné k stavebnému povoleniu doložiť aj projekt organizácie dopravy. Je potrebné zdôrazniť nevyhnutnosť prerokovania projektu organizácie dopravy s...

g) Mestské komunikácie

V spolupráci so statikom so zameraním na mestské komunikácie vieme vyhotoviť projekt komunikácií, parkovísk....

h) Inžiniering

Na to, aby bolo stavebné dielo v "poriadku" ešte pred jeho užívaním, nestačí iba ekonomicky výhodný a spoľahlivý projekt, ani šíkovný stavebník, ale aj inžiniering okolo toho diela. V spolupráci s odporníkmi s dlhoročnou praxou Vám ponúkame aj službu, ktorá Vám uľahčí úradné vybavovanie ohľadom...

i) Diamantové jadrové vŕtanie a rezanie

Materiál: betón, železobetón, murivo, kameň Spolu s posudkom zásah do nosných/nenosných stien Vám vieme ponúknuť realizáciu zásahu (stavebné otvory v stenách/doskách, odstránenie steny, drážky pre rozvody inžinierskych sietí…) v rozsahu vŕtanie a rezanie + odvoz sute na...

j) Finančné spravovanie a poradenstvo

Partnersgroup SK- finančné služby INAK     Mnoho mladých ľudí sa v dnešnej dobe musí zadĺžiť, aby niečo dosiahli. Staršie generácie si zasa nevedia a ani nemôžu užiť dôstojný dôchodok. Prečo sa neporadiť s niekym, kto nám v tejto veci môže pomôcť a vie nám...