Všetko o objednávke projekčných a konzultačných prác

        Naším primárnym zameraním je projekčná a konzultačná činnosť v statike stavieb, avšak v spolupráci s odborníkmi ostatných profesií Vám radi pomôžeme v širokej škále služieb v stavebníctve ako sú:

 

a) Projektová dokumentácia - časť statika

b) Čiastkové projekty a terénne skúšky

c) Autorský dozor

d) Geológia; geotechnika

e) Komplexná projektová dokumentácia

f) Projekty organizácie dopravy + inžiniering k tomu

g) Mestské komunikácie

h) Inžiniering

i) Diamantové jadrové vŕtanie a rezanie

j) Finančné spravovanie a poradenstvo

 

Cenník

PROJEKT STATIKY

 

        Základom pre výpočet orientačnej ceny sú stavebné náklady budúcej stavby. Z predpokladaných stavebných nákladov sa stanoví  honorár podľa cenníka na výpočet ponukových cien architektonických a inžinierskych služieb Unika.

      Cena sa stanoví percentuálne z odhadnutých stavebných nákladov stavby. Pri novostavbách s priemernou zložitosťou a náročnosťou stavby sa cena projektu statiky na stavebné povolenie pohybuje v rozmedzí cca 0,35-0,5% z predpokladaných nákladov stavby, cena realizačného projektu v rozmedzí cca 0,4-0,65% z predpokladaných nákladov stavby.

 • Orientačná cena projektu statiky na nepodpivničený prízemný rodinný dom s pôdorysnými rozmermi 10m x 8m:

Cena statického posudku (projektu na stavebné povolenie): 550€

Cena dopracovania realizačného projektu statiky: 600€

 • Orientačná cena projektu statiky na vypracovanie výkresu tvaru a výstuže stropnej dosky pri zmene stropnej dosky na železobetónovú, pre strop s rozpätím do 6m, pri pôdorysnom rozmere stropu 10m x 8m:  400€

 

OBHLIADKA

 

 • Cena za obhliadku stavby za účelom ústneho zhodnotenia stavu nosných konštrukcií (porucha stavby, autorský dozor, obhliadka pred kúpou nehnuteľnosti, na orientačné posúdenie možnosti nadstavby a iné): 25€/hod + cestovné náklady a náhrada času potrebného na presun 0,65€/km (cestovné náklady v rámci Serede sú 15eur, v rámci Bratislavy sú 15eur/20eur/25eur). Min. výjazdné je 70eur (cena min. výjazdného zahŕňa administratívne úkony +1hod obhliadku a konzultáciu . V cene min. výjazdného nie sú započítané cestovné náklady).
 • Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť (obhliadky vyžadujúce si okamžitý výjazd 40eur/hod, sviatok 40eur/hod, víkend 35eur/hod)

 

STATICKÉ POSUDKY, VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

 

 • Zásahy do bytových domov:

·         zásah do nosnej steny: od 200eur

·         zásah do nenosnej steny: od 100eur

·         odstránenie nenosnej steny: od 100eur

·         dodatočné zabezpečenie stavebnej úpravy: od 100eur

·         výmena umakartového jadra za murované: od 100eur

 • Hodinová sadzba za posudky, grafické práce, špecifikácie, výkazy, monitoring: 15-30eur /hod
 • Geometrické  zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného  stavu  budov (technická správa, pôdorysné rezy, pozdĺžne rezy, priečne rezy)

·         Vodorovné rezy:

                      Objekty s jednoduchým pôdorysom, rovné, omietnuté stropy: 1 – 2eur / 1 m2

                      Objekty s členitým pôdorysom, stropy trámové alebo klenuté: 2 – 3eur/ 1 m2

·         Zvislé rezy:

          Zvislé rezy 1 – 2eur / 1 m2

 

Počas vypracovávania projektu sú konzultácie a starostlivosť o zákazníka samozrejmosťou.

 

MERANIA (TERÉNNE SKÚŠKY) VYŽADUJÚCE SI ŠPECIFICKÉ MERAČSKÉ POMôCKY

 

 • Hodinová sadzba za meračské práce: 25eur /hod
 • Výstupy/ protokoly/ spracovanie výsledkov je naceňované individuálne podľa typu použitej metódy merania/ skúšky

 

INÉ POPLATKY

 

 • Poplatok za spôsob doručenia projektovej dokumentácie:

                ·       Osobné prevzatie – bez poplatku

                ·       Osobné prevzatie na adrese stavby/ sídla objednávateľa – poplatok je rovný cene za výjazd projektanta na miesto stavby

                ·       Slovenskou poštou – 5eur (zásielka zaslaná ako list), 15eur (zásielka zaslaná ako balík)

 • Poplatok za vytvorenie dodatočných kópií projektovej dokumentácie je určený individuálne na základe rozsahu dokumentácie. V cene projekčných prác sú započítané náklady za dodanie štyroch čiernobielych kópií. 
 • Poplatky za administratívne úkony. V prípade, že si objednávateľ služieb riadne neplní svoje záväzky voči našej firme budú mu účtované poplatky za administratívne úkony (vystavenie rovnopisu faktúry, vystavenie upomienky, vystavenie výzvy na uhradenie dlhu a pod.) vo výške 10eur/úkon.

 

ZĽAVY

 

 • Množstevné zľavy 
 • Vernostné zľavy

 

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH. CENY SÚ ORIENTAČNÉ. PRE KONKRÉTNU POŽIADAVKU VÁM RÁD VYPRACUJEM CENOVÚ PONUKU NA PROJEKT STATIKY , RESP. STATICKÉHO POSUDKU PODĽA VAŠICH PREDSTÁV.

 

Ako postupoveať pri objednávaní

 1. Pre potreby spracovania cenovej ponuky/ objednávky/ vypracovania projektu/ fakturácie je potrebné uviesť základné kontaktné údaje a jednoduchý popis Vašej požiadavky na vypracovanie projektu.
 2. Tieto základné informácie je nutné zaslať elektronicky na uvedené KONTAKTY. Po ich spracovaní Vám obratom bude zaslaná cenová ponuka/ objednávkový formulár / akceptácia objednávky.
 3. Vášmu projektu sa budeme venovať po dodaní všetkých požadovaných podkladov a po odsúhlasení objednávky oboma zmluvnými stranami.
 

 

Ochrana osobných údajov

            Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov ConsultingPB s.r.o. je dostupné   TU  .

 

 

Obchodné podmienky

            Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľom ConsultingPB s.r.o., ktorý nie je upravený zmluvou o dielo sa riadi podľa VOP, ktoré sú dostupné TU a Obchodného zákonníka SR.