ConsultingPB s.r.o., v zastúpení Ing. Petrom Barczim,

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., vložka číslo: 119329/B

 

        Naším primárnym zameraním je projekčná a konzultačná činnosť v statike stavieb, avšak v spolupráci s odborníkmi ostatných profesií Vám radi pomôžeme v širokej škále služieb v stavebníctve. Príkladom môže byť viacero zrealizovaných projektov:

 

Projekcia:

od 2017

 • posudky zásahov do panelových/murovaných domov + dizajn interiéru (architektúra, statika, realizácia búracích úprav + rezanie betónu, muriva)
 • projekty RD, polyfunkčných, priemyselných objektov od štúdie až po realizáčnú projektovú dokumentáciu (architektúra, statika)
 • posudky porúch a sanácii, posudky únosnosti konštrukčných prvkov historických stavieb, novostavieb (statika)
 • oporné konštrukcie (architektúra, statika, geotechnika)
 • osadenie žeriavov na staveniskách (statika, geotechnika)
 • oceľové/ betónové chráničky potrubí s veľkým priemerom pod vysoko namáhanými konštrukciami (statika, geotechnika)
 • projekčné práce v priemyselnom parku TT (všetky profesie, vybavenie stavebných povolení, dohľad na stavbách)
 • stanové skladové haly (statika)
 • posudky svetelných reklám no podujatiach s veľkým výskytom osôb (statika)
opelastraGA277DS
 

Konzultácia:

od 2017

 • autorský dozor, investorský dozor
 • obhliadky a konzultácie na mieste stavby pre rôzne účely (pred/ po kúpe nehnuteľnosti, zhodnotenie porušení konštrukcie, možností rekonštrukcie a iné)
 • konzultácie v ateliéry pre účely efektívnej prípravy projektovej dokumentácie
 • oponentská činnosť pre SvF STU BA
 

Realizácia:

od 2017

 • Realizácia zásahov do panelových/murovaných domov vo viacerých mestách (rezanie betónu, muriva)

 

Ing. Peter Barczi

 

        V súčasnosti pôsobím  ako statik, projektant (SZČO od roku 2012). So svojím zameraním sa zaoberám nosnými konštrukciami stavieb z rôznych stavebných materiálov – murované, betónové, oceľové, drevené alebo kombinované. Dlhoročné skúsenosti v oblasti projekcie aktuálne využívam v prospech úspešného vypracovania požiadaviek investora.

 

2017

 • posudky zásahov do panelových/murovaných domov Sereď, Galanta, Hlohovec, Trnava, Bratislava (statika)
 • RD Zohor (statika)
 • Megaboardy, bilboardy, svetelné a reklamné tabule Sereď,Senica, Bratislava (statika)
 • Sanácia RD Unín (statika)
 • RD Dolná Streda (statika)
 • RD Sereď (statika)
 • Obslužná lávka štrkovňa (statika)
 • Hala Pezinok (statika, geotechnika)
 • RD Trnava (statika)
 • RD Opoj (statika)
 • Detské ihrisko BA (statika)
 • Polyfunkčný dom TT (statika)
 • Sanácia porúch hala Martin (statika)
 • Krov RD Untersiebenbrunn (statika)
 • Oporný múr Rača (statika)
 • Lesopark Piešťany (statika)
 • Obnova OOPZ Sereď, Piešťany (statika)
 • Zásahy do objektov letisko BA (statika)

 

2016

 • Oplotenie priemyselného areálu Trnava (statika)
 • RD Kostolište (statika)
 • Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Jarok (statika)
 • Búracie práce múzeum holokaustu Sereď (statika)
 • Modernizácia obecného domu dostavba a zateplenie, Kvetoslavov (statika)
 • Osadenie serverovne v objekte, Trnava (statika)
 • RD Siladice (statika)
 • RD Dolná Streda (statika)
 • Stavebné otvory v priemyselných halách Trnava (statika)
 • posudky zásahov do panelových/murovaných domov Sereď, Galanta, Hlohovec, Trnava, Bratislava (statika)
 • Megaboardy, bilboardy, svetelné a reklamné tabule Sereď, Bratislava (statika)
 • Sanácia RD Koliba (statika)
 • Stavebná jama - Rezidencia Slavín (statika)
 • Sociálne byty Močenok (statika)
 • Dopravníkový tunel štrkovňa Veľké Úľany (statika)
 • Príprava a spracovanie jačmena – sladovňa, Mlynica-Poprad (statika)
 • RD Stredný Čepeň (statika)
 • stropná doska Kitsse (statika)
 • oporné konštrukcie OC Strakonice (statika, geotechnika)
 • sanácia RD Piešťany (statika)
 • rekonštrukcia budov Duslo Šaľa (statika)
 • stavebné objekty na plynovode Sereď (statika)
 • rekreačná chata Patince (statika)
 • oporné múry Svetý Jur (statika, geotechnika)
 • RD BA Vrakuňa (statika)
 • Strešná konštrukcia RD BA-Karlova Ves (statika)
 • RD Banská Bystrica (statika)

 

2015

 • sanácia pilót Jablonovce (geotechnika)
 • stavebné objekty na plynovode projektu Južné Mesto (statika)
 • posudky zásahov do panelových/murovaných domov Sereď, Galanta, Šaľa, Trnava, Bratislava (statika)
 • garáž vo svahu Devín (statika, geotechnika)
 • krov RD Žirany (statika)
 • rekonštrukcia RD Šintava (statika)
 • Skladové haly Sereď (statika)
 • RD Jelenec (statika)
 • Megaboardy, bilboardy, svetelné a reklamné tabule Sereď, Galanta, Šaľa, Trnava, Bratislava (statika)
 • krov RD Dolná Streda (statika)
 • RD Rišňovce (statika)
 • Stavebné objekty na horúcovodnej prípojke (statika)
 • Poruchy na polyfunkčnom objekte Galaxia (statika)
 • Vila Dunajská Lužná (statika)
 • Strojovňa vysokotlakovej umyvárne Košúty (statika)
 • Rekonštrukcia strechy výrobných hál Knauf Insulation Nová Baňa (statika)
 • Oceľové regále, mobilné koše, oceľová konštrukcia stroja na viazanie ocele v oceliarni Kőnigfrankstahl (statika)
 • Prístrešok Chorvátsky Grob (statika)
 • Sanácia zosuvu svahu Žiar nad Hronom (statika, geotechnika)
 • krov RD Modra (statika)
 • malá veterná elektráreň (statika)
 • krov RD Dunajská Streda (statika)
 • oceľové vstavky priemyselnej haly Trnava (statika)
 • sanácia základov RD Sereď (statika)
 • polyfunkčný objekt Sereď (statika)
 • poruchy RD Malé Leváre (statika)
 • vila Nitra (statika)
 • RD Nitra (statika, geotechnika)
 • RD Kajal (statika, geotechnika)
 • RD BA Vajnory (statika)
 • Rekonštrukcia ČOP Partizánske (statika)

 

2014

 • rekonštrukcia drevodomu Koliba-BA (statika)
 • posudok zásahov do panelových domov Sereď (statika)
 • RD Sereď (statika)
 • sanácia RD zo začiatku 19.stor. Jablonové  (statika)
 • štúdie realizovateľnosti: hala Dolná Streda, Tesco expres Bratislava, hala Žitný Ostrov
 • RD Bratislava (statika)
 • posudok zásahov do murovaných domov Sereď (statika)
 • bytovka Stupava (statika)
 • posudky striech  - výmena strešnej krytiny/ resp. celej strešnej konštrukcie (statika)
 • bytová výstavba Staré Grúnty (statika)
 • oceľové konštrukcie prístrojov priemyselnej haly (statika)
 • alternatívne zakladanie rezidencia Slavín (statika)
 • RD Veľká Mača (statika)
 • modernizácia a prístavba haly Dolná Streda (statika)
 • statické posudky poškodenie RD Bratislava (statika)
 • posudok zásahov do panelových domov Trnava (statika)
 • zakladanie drevenej vyhliadky Čunovo (geotechnika)
 • posudok zásahov do murovaných domov Bratislava (statika)

 

2013

 • redukcia nákladov pri zakladaní Rezidencia Machnáč (statika)
 • výkresy výstuže, výkresy tvaru pre RD, kontrola výkresov výstuže, dimenzovanie iba niektorých prvkov
 • posudok bytového domu - rekonštrukcia bytu na prízemí - Sereď (statika)
 • sanácia svahu Rákoš (geotechnika)
 • posudoky rodinných domov Sereď - rekonštrukcie (statika)
 • zmena stavby a účelu jej využívania - hala BA (statika)
 • mostné objekty Rotterdam (formwork, reinforcement) - spolupráca s VCE (Vienna Consulting Engineers)
 • základy depo hlavná stanica BA  (statika,geotechnika)
 • poschodový dvojdom Veľký Biel  (statika)
 • rodinný dom Badín (statika)
 • obhliadka, zameranie, určenie objemu a postupu búracích prác RD Most pri Bratislave (statika)
 • železobetónová hala Sereď (statika)
 • drevená hala Kvetoslavov (statika)
 • oceľový prístrešok letisko BA (statika)
 • billboardy - statické aj mobilné  (statika)
 • zameranie stavby RD Bratsilava, zakreslenie a vyhotovenie projektu pre nadstavbu (statika)
 • významná obnova RD Podkozince zo začiatku 19.stor  (statika)
 • štúdie realizovateľnosti: hala Šamorín

 

2012

 • tvorba výkresov tvaru Mlyny Nitra
 • 2 podlažná bytovka so suterénom Chorvátsky Grob (statika)
 • rekonštrukcia garáže s prístreškom Sereď (architektúra + statika)
 • autosalón Šintava (statika)
 • sanácia plynovodu Nová Baňa (geotechnika)
 • zosilnenie základov sila Leopoldov (geotechnika)
 • sanácia RD Šintava (statika)
 • Twincity Bratislava (štúdia, statické modely)
 • bytovky Staré Grunty (vystužovanie schodísk, dosiek)
 • oceľová hala Sereď (statika)
 • RD Bratislava (statika)
 • rekonštrukcia RD v Ivánke pri Dunaji (statika)
 • redukcia nákladov pri zakladaní OC Bory – BA Lamač (statika)
 •  

        V stavebníctve som sa začal orientovať už hneď po skončení stredoškolského štúdia (2006), kedy som pracoval ako konzultant a obchodný zástupca pre projekty krovov a strešných krytín. Neskôr som svoje vedomosti obohacoval o zakladanie a osadenie plastových, či betónových bazénov.

        Počas vysokoškolského štúdia na stavebnej fakulte STU v Bratislave v odbore IKDS (inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) som svoje vedomosti získaval v oblasti realizácie a aj projekcie.

 

Realizácia:

Majster, stavbyvedúci v zácviku – Cesty Nitra a.s. (2009)

 • rekonštrukcia miestnej komunikácie Telince – Tajná
 • rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefanovičová – Dolný Taráň
 • rekonštrukcia miestnej komunikácie Mojmírovce
 • rekonštrukcia rýchlostnej cesty R1 – Váhovský most – Vlčkovce
 • výstavba, rekonštrukcia komunikácií a chodníkov v okolí galérie Mlyny Nitra
 • realizácia spodnej stavby viacúčelového ihriska

 

Projekcia:

Statik, projektant – IDO Hutný projekt a.s. (2012)

 • projektovanie oceľových prvkov Mochovce  - dostavba 3 .a 4. bloku

 

Školské práce:

 • bakalárska práca: Analýza osových síl a premiestnení na priestorovom priehradovom oblúkovom nosníku
 • diplomová práca: Vplyv horninového prostredia na deformácie nadložia pri tunelovaní