d) Geológia; geotechnika

V závislosti od požiadaviek investora, či projektanta môže projekt, resp. časť projektu - geológia,geotechnika obsahovať:

 

- Inžiniersko-geologické posudky základovej pôdy.

- Inžiniersko-geologické prieskumy.

- Pri poruchách stavieb - odborné inžiniersko-geologické posudky.

- Rizikovú analýzu líniových stavieb z hľadiska pôsobenia geologických faktorov.

- Kontrolné terénne skúšky - hutnenia, vlhkosti, objemovej hmotnosti, priepustnosti.

- Statické posudky pri geotechnických poruchách (zosuvy, erózia, sadanie, trhliny)

- Návrh úpravy podložia, zlepšovanie vlastností základových pôd

- Laboratórne skúšky zemín