g) Mestské komunikácie

V spolupráci so statikom so zameraním na mestské komunikácie vieme vyhotoviť projekt komunikácií, parkovísk....