c) Autorský dozor

Čoraz častejšie sa stáva, že stavebník šetrí náklady na stavbe na úkor kvality stavby (niekedy je toto šetrenie úmyselné a inokedy neúmyselné spôsobené zmenou v projekte, ktorá nebola prekonzultovaná s projektantom). Takéto zmeny voči projektu vedú k poruchám, ktoré sa objavujú hneď pri výstavbe, alebo sa môžu prejaviť až počas využívania stavby.

Autorský dozor zabezpečí lepšiu komunikáciu medzi projektantom, stavebníkom a stavebným dozorom, kedy projektant má priamy dohľad nad stavbou a tým sa zabezpečí kvalita výstavby.