Spolupráca so statikom - mestské komunikácie

11.05.2013 10:24

V spolupráci so statikom so zameraním na mestské komunikácie vieme vyhotoviť projekt komunikácií, parkovísk....