Neplatiči

01.08.2018 18:35

Upozorňujeme, že včas neuhradené pohľadávky postupujeme k vymáhaniu. Veríme, že tak ako si zodpovedne plníme naše záväzky voči naším objednávateľom alebo dodávateľom, tak budú riadne splnené aj Vaše záväzky voči našej firme.

Firmy, ktoré si svoje záväzky neplnia sú:

  • Tatry Slovakia Consulting s.r.o. v zastúpení Peter Zongora 

projekt: Polyfunkčný objekt Rajka - zameranie existujúcich konštrukcii + statické posúdenie existujúcich konštrukcii + architektonická a statická štúdia možností zmeny účelu užívania