PF 2019

01.01.2019 08:00

Fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia a lásky v novom roku praje Ing. Peter Barczi.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v roku 2019.